Jak koučování probíhá?

Koučování se mnou je především o komunikaci do hloubky a vytvoření vzájemné důvěry, na které pak pokládáme další kamínky a skládáme je do velkolepějšího celku a vytváříme celkovou skládačku Vašeho tématu. V průběhu sezení budeme společně vytvářet uvědomění situací a stavů, které nám pak poslouží pro utvoření nových úhlů pohledu. 

Je pro mě naprosto klíčové a samozřejmé, že dodržuji Etický kodex kouče ICF , kdy je mojí povinností zajistit, abyste se cítili bezpečně, neporušovat důvěru, nesdělovat nikde osobní informace, nemanipulovat Vás někam a podobně.


Průběh společných setkání

Na prvním nezávazném setkání zdarma, které trvá cca. 30-45 min., Vás seznámím s tím, co koučink je, jaké jsou jeho přednosti, co lze dosáhnout a co Vám to dlouhodobě přinese. Promluvíme si o Vašich aktuálních tématech a zaměříme se na ta konkrétní a důležitá, kterým má význam se na dalších setkáních věnovat. Nebudu Vás o ničem přesvědčovat ani radit, nikdo není expertem na život jiných, a pokud za mnou přicházíte, máte pro to svůj důvod. Není pro mě důležité, proč to tak je, ale že sami CHCETE a MÁTE VŮLI posouvat svoje hranice a chcete změnu ve svém životě. Zaměříme se konkrétní témata, která budeme společně na příštích sezeních rozvíjet. Nebudeme na nich "pracovat", ale budeme si s nimi hrát a společně je přetvoříme v tu správnou životní HRU.Na dalších setkáních už se budeme konkrétně zabývat vybranými tématy a objevovat výzvy, které s sebou přinášejí, a dále se jim věnovat a zvládat je a hledat společně nejefektivnější řešení a postupy. Budeme se věnovat nastavení pravidel Vaší HRY podle Vás. Stane se z toho proces, který může trvat další  3, 4, 5 a více setkání v závislosti na hloubce a rozsáhlosti Vaší velké hry.